Kętrzyn – Klub Morsa

nazwa: MAZURSKI KLUB KĘTRZYŃSKIE MORSY
e-mail: morsyketrzyn@wp.pl
www: Facebook