Giżycko – Klub Morsa

nazwa: Giżycki Klub Morsów „Zimny Ptak”
www: Facebook