Radzymin – Klub Morsa

nazwa: Radzymiński klub morsów „ICEBEAR”
nr telefonu: 667 684 451
e-mail: radzyminskiemorsy@wp.pl
www: Facebook