Jarosławiec – Klub Morsa

nazwa: WIKING – Postomiński Klub Morsów
Facebook: https://www.facebook.com/WikingPostomino/