Środa Wielkopolska – Klub Morsa

nazwa: Morsy z doliny Moskawy – Środa Wielkopolska
www: Facebook