Świętochłowice – Klub Morsa

nazwa: Świętochłowicki Klub Morsów Harciole
www: Facebook