Gdynia – Klub Morsa

nazwa: Morsy Gdyńskie
e-mail: biuro@morsygdynskie.pl
www: http://www.morsygdynskie.pl/