Gdańsk – Klub Morsa

nazwa: Gdańskie Morsy
www: http://www.gdanskiemorsy.pl/