Łomża – Klub Morsa

nazwa: Morsy Łomża
www: Facebook