Nowy Sącz – Klub Morsa

nazwa: Żyworódka Jeziorowa – Klub Morsów
e-mail: zyworodkajeziorowa@gmail.com
www: Facebook