Jędrzejów – Klub Morsa

nazwa: Morsy Jędrzejów
e-mail: morsyjedrzejow@onet.eu
www: Facebook