Stężyca – Klub Morsa

nazwa: Nieformalny Klub Morsa – Z łabędziem być.
nr telefonu: 606 265 917
e-mail: piotrswitaj@wp.pl
www: Facebook